Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Firma Handlowa PULIO Krzysztof Gebel z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Sprzedawcy w wybrany przez siebie sposób:
  1. Przez e-mail na adres biuro@pulio.pl,
  2. Telefonicznie na numer +48 71 352 07 80,
  3. Listownie na adres ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie
 3. Sklep internetowy pulio.pl, zwany dalej Sklepem, pozyskuje i przetwarza dane osobowe poprzez:
  1. dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
  2. pliki cookies zapisane na urządzeniu końcowym,
  3. gromadzenie logów serwera www i aplikacji.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W każdej chwili osobie udostępniającej swoje dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

Zakres gromadzonych danych osobowych

 1. Sklep gromadzi dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie dla realizacji umów świadczonych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności umów sprzedaży na odległość.
 2. Gromadzone są następujące dane:
  1. Imię i nazwisko, nazwa firmy: w celu realizacji zamówienia wysyłkowego lub identyfikacji osoby odbierającej zamówienie w punkcie odbioru,
  2. Adres dostawy: w celu wysyłki zamówienia, tylko przy wyborze sposobu dostawy przez wysyłkę,
  3. Numer telefonu i adres e-mail: w celu kontaktu z Klientem w trakcie realizacji zamówienia oraz do wysyłki informacji handlowych po wyrażeniu odrębnej zgody,
  4. Dane do faktury: w celu wystawienia faktury, tylko przy wyrażeniu zgody na otrzymanie faktury,
  5. Adres IP urządzenia końcowego: w celach technicznych i statystycznych,
  6. Imię i nazwisko lub pseudonim w przypadku wystawiania recenzji lub oceny.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą:

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia: od momentu zebrania danych w związku z zawarciem umowy do czasu rozwiązania tej umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji).
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy: nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.
 3. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody: od momentu wyrażenia zgody do momentu wycofania tej zgody lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych lub w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta wysyłkowego sposobu dostawy, firmie Poczta Polska SA lub General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS) zostaną przekazane dane niezbędne do dostarczenia przesyłki:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres,
  2. numer telefonu,
  3. numer zamówienia,
  4. Kwota do zapłaty w przypadku płatności przy odbiorze.
 3. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiana, poprawianie, przenoszenie, usuwanie danych osobowych.

 1. Sprzedawca zapewnia Klientom swobodny dostęp do swoich danych osobowych, ich zmianę, poprawianie, przeniesienie oraz usuwanie.
 2. Każdy Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę.
 3. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania konta może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzednim zalogowaniu lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zamówienia może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Przeniesienie danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Klient otrzyma wówczas plik zawierający dane osobowe swojego konta w formacie XML, odpowiednim do importu do innego systemu informatycznego.

Formularze

 1. Dane w formularzach Sklepu wprowadzane są dobrowolnie przez Klienta.
 2. Wysłane formularze mogą być automatycznie uzupełnione o dane parametrów połączenia, w tym adres IP i przeglądarka internetowa urządzenia końcowego klienta oraz czas wysłania formularza.
 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji w Sklepie lub złożenia zamówienia.
 5. Wszystkie strony Sklepu zawierające formularze zbierające dane osobowe dostępne są wyłącznie przez bezpieczne, szyfrowane połączenie. Zabezpiecza to dane przed podsłuchaniem lub przechwyceniem.

Informacja o plikach cookies

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, przechowywane przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Klienta. Zawierają adres strony internetowej, czas przechowywania oraz krótką treść.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym klienta jest Sprzedawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymania sesji klienta podczas korzystania ze Sklepu po zalogowaniu, dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła na każdej stronie Sklepu,
  2. tworzenia statystyk ułatwiających analizę zachowań Klientów i poprawę działania Sklepu,
  3. określania profilu Klienta w celu lepszego dopasowania wyświetlanych reklam w sieciach reklamowych.
 5. Sposób przechowywania plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Klienta.
 6. Usunięcie lub blokada plików cookies pochodzących ze Sklepu może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą zostać również tworzone i wykorzystywane przez partnerów współpracujących ze Sprzedawcą, w tym w szczególności sieci reklamowe w celu lepszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu Klienta. Odbywa się to m.in. poprzez analizę odwiedzanych stron oraz czasu spędzonego na stronie.
 8. Preferencje dotyczące wykorzystywania plików cookies w sieci reklamowej Google można zmienić pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera i aplikacji

 1. Warstwa serwerowa oraz aplikacja zapisują informację o odwiedzanych stronach oraz czynnościach wykonanych na stronach Sklepu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania sklepem internetowym, w tym do diagnostyki oraz poprawy wydajności Sklepu.
 2. Odwiedzane strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisane w logach mogą zostać:
  1. czas zapytania i odpowiedzi,
  2. adres IP i nazwa przeglądarki internetowej urządzenia Klienta,
  3. wynik transakcji HTTP,
  4. adres wcześniej odwiedzonej strony, jeśli przeglądarka internetowa Klienta wysłała taką informację.
 3. Logi serwera nie są powiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu.